PRAŽSKÝ HRAD

Negarantovaná informace
Místo:Hradčany
Telefon:+420 224 372 423, +420 224 372 419
Email:info@hrad.cz
WWW:https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-na...
GPS:50°5'23,100"N, 14°23'53,960"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Pražský hrad patří svou architektonickou hodnotou i historickým významem mezi nejvýznamnější objekty v Čechách. Je symbolem více než tisíciletého vývoje českého státu, byl sídlem českých knížat a králů a poté i prezidentů. Od svého vzniku se stále vyvíjel až do současného monumentálního komplexu palácových, úředních, církevních, fortifikačních a obytných staveb všech slohových období.

Sídlo českých panovníků vzniklo na ostrožně nad Vltavou pravděpodobně již v 9. století.
V 11. století bylo původně slovanské hradiště přebudováno na kamenný románský hrad, který byl přestavován a doplňován až do 18. století. Jádro tvoří románský palác s Vladislavským sálem a renesančním Ludvíkovým křídlem. Na místě románské baziliky byla od 14. století budována současná dominanta hradu, chrám sv. Víta se svatováclavskou kaplí, renesanční kruchtou a hrobkou českých králů. Mezi další zajímavé stavby patří bývalý klášter benediktinek u sv. Jiří s románskou bazilikou a další paláce a budovy, na severní straně hradu se nacházejí zbytky pozdně gotického opevnění s věží Daliborkou a vstupní Černou věží.

Celý ojedinělý komplex Pražského hradu je hojně vyhledáván jak domácími, tak i zahraničními návštěvníky.

STÁLÉ EXPOZICE

Zlatá ulička
Prašná věž Mihulka
Rožmberský palác
Příběh pražského hradu
Svatovítský poklad
Obrazárna pražského hradu
Dům sokolníka
Velká jižní věž katedrály sv. Víta

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

Okruh A
Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta, Rožmberský palác.

Okruh B
Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta.

Okruh C
Expozice Svatovítský poklad, Obrazárna Pražského hradu.

Samostatné expozice.

PROVOZNÍ DOBA

Reprezentační prostory Pražského hradu jsou přístupné dva dny v roce, zpravidla první sobotu po 8. 5. a první sobotu po 28. 10.
Prostory, v nichž sídlí Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a další instituce nejsou přístupné.

Historické památky v péči Správy Pražského hradu lze navštívit celoročně s výjimkou 24. 12.

Areál Pražského hradu, s výjimkou návštěvnických objektů a zahrad:
od 1. dubna do 31. října 5.00-24.00 hod.
od 1. listopadu do 31. března 6.00-23.00 hod.

Návštěvnické objekty:
od 1. dubna do 31. října 9.00-18.00 hod.
od 1. listopadu do 31. března 9.00-16.00 hod. (24.12. zavřeno)
Prodej vstupenek končí 15 minut před uzavřením objektů.

Císařská konírna, Tereziánské křídlo Starého královského paláce, Nejvyšší purkrabství, Královský letohrádek, Míčovna v Královské zahradě, Jízdárna Pražského hradu: prostory Pražského hradu využívané jako výstavní nebo koncertní sály jsou přístupné v době pořádání výstav či koncertů po zakoupení samostatné vstupenky.

Zahrady:
duben a říjen 10.00–18.00 hod.
květen a září 10.00–19.00 hod.
červen a červenec 10.00–21.00 hod.
srpen 10.00 – 20.00 hod.
Zahrada Na Baště je přístupna volně v době, kdy je otevřen areál Pražského hradu.

CENÍK

  Prohlídkové návštěvnické okruhy a samostatné expozice
 • Prohlídkový okruh A nebo C: 350 Kč/plné, 175 Kč/snížené, 700 Kč/rodinné vstupné.
 • Prohlídkový okruh B: 250 Kč/plné, 125 Kč/snížené, 500 Kč/rodinné vstupné.
 • Prohlídkový okruh C: 350 Kč/plné, 175 Kč/snížené, 700 Kč/rodinné vstupné.
 • Expozice Příbeh Pražského hradu: 140 Kč/plné, 70 Kč/snížené, 280 Kč/rodinné vstupné.
 • Obrazárna Pražského hradu: 100 Kč/plné, 50 Kč/snížené, 200 Kč/rodinné vstupné.
 • Expozice Svatovítský poklad: 250 Kč/plné, 125 Kč/snížené, 500 Kč/rodinné vstupné.
 • Fotografování bez blesku a statativu 50 Kč.

 • Kompletní ceník

SLUŽBY

 • rezervace
 • platba kartou
 • sociální zařízení
 • prodej materiálů o Pražském hradě
 • občerstvení
 • pronájem prostor možný po dohodě
 • svatební obřad
 • úschovna: u některých objektů

INFORMAČNÍ STŘEDISKA

2. nádvoří
tel.: 420 224 372 423, 420 224 372 419

3. nádvoří
tel.: 420 224 373 368, 420 224 372 434, 420 224 372 435

Otevřeno denně od 9 do 18 hod. (zimní sezona 9 - 16 hodin)

BARIÉRY

 • sociální zařízení: ano
 • dostatečná šířka dveří a chodeb: ano
 • parkování pro TP: ano
 • přístupový chodník: ano
 • vstup: Návštěvnické a výstavní objekty s výjimkou věží (Daliborka, Bílá věž, Prašná věž, jižní věž Katedrály) a obranné chodby ve Zlaté uličce mají bezbariérové vstupy.

ZDROJ INFORMACÍ: www.hrad.cz