ZÁMEK KŘTINY

Negarantovaná informace
Místo:679 05 Křtiny
Telefon:+420 724 946 162
Email:recepce@zamek-krtiny.cz
WWW:http://www.zamek-krtiny.cz
GPS:49°17'49,880"N, 16°44'31,666"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

První dochované zmínky o Křtinách jsou z roku 1237, avšak historie sahá až k příchodu moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v 9. století, což dokazuje vlastní název městyse. Objekt zámku ve Křtinách, bývalá rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic, je památkou zapsanou ve Státním seznamu kulturních památek České republiky, a to společně se zdejším kostelem Jména Panny Marie. Celý komplex je spjat s českým stavitelem a architektem italského původu Janem Blažejem Santini – Aichlem (1677–1723). Podle jeho projektu byl na tradičním duchovním místě v letech 1718–1750 postaven barokní chrám, svou výzdobou venkovních zdí již přecházející do stylu rokoko. Na vnitřní úpravě se podíleli tehdejší přední moravští umělci, zejména Jan Jiří Etgens a Ondřej Schweigel. Santiniho chrám byl vystavěn na místě dvou původních kostelů – románského (zvaný český) a gotického (německý).
Křtinský klášter prožil svoji největší slávu ve 2. polovině 18. století, záhy po vysvěcení kostela. Brzy ale následovalo zrušení císařem Josefem II. Kostel dále slouží církvi, ale klášterní majetek se prodává. A tak přicházejí noví majitelé – Dietrichsteinové, po nich Bubnové z Litic a Tauberové. V roce 1894 získává křtinský zámek Jan II. z Liechtensteinu, hodlá ho opravit a darovat obci na školu či nemocnici. Křtiny se však obávají velkých nákladů a dar nepřijímají, bydlí zde potom pouze lékař.
V roce 1923, při převzetí liechtensteinského adamovského statku Vysokou školou zemědělskou v Brně, dochází současně i k předání křtinského zámku této předchůdkyni Mendelovy univerzity v Brně. Zámek nadále slouží jako zázemí lékaře, během 2. světové války využívá zdejší ubytovací kapacitu německá armáda. Teprve od 50. let minulého století je objekt používán při praktické výuce na školním statku. Provádějí se různé účelové stavební úpravy a opravy, ale celkově zámek chátrá. Na začátku 80. let XX. století VŠZ v Brně předává zámek zcela do správy Školního lesního podniku Křtiny, neboť již od roku 1967 je sídlem ústředí podniku (do roku 1996).
Od roku 1994 zámek prochází rozsáhlou opravou. Nejprve jsou sanovány krovy a obnovena střešní krytina, aby se zamezilo zatékání vody, poté se v roce 1997 přikračuje k rekonstrukci jižního křídla. Do konce roku 2001 je zde zbudována nová kuchyně, restaurace a soudobě vybavený audiovizuální výukový sál. Zrekonstruován je sál společenský. Poté se pokračuje v generální opravě a přestavbě hlavní budovy. V listopadu 2008 je zkolaudována zbývající část zámku – severní křídlo. Ve dvou podlažích vznikly ubytovací prostory (23 dvoulůžkových pokojů), nová kuchyně s restaurací, v přízemí prostor pro případné informační centrum a víceúčelové místnosti (učebny). Poté se rekonstrukční práce soustřeďují na obnovu fasády a úpravu bezprostředního okolí zámku. Jsou zdárně dokončeny a 14. 12. 2010 je zcela obnovený zámek slavnostně předán do užívání jak akademické obci, tak široké veřejnosti.


Zámek není otevřen během roku k prohlídkám s průvodcem. Na požádání Vás však provedeme.
Veřejnost se běžně může dostat na zámek při pořádaných akcích: konference, koncerty, výstavy, plesy, při využití ubytování a restauračního zázemí při osobních oslavách a příležitostech.

DOSTUPNOST

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: Křtiny jsou 11 km JV od Blanska
  • Pěšky: křižovatka turistických tras z širokého okolí, propojení s CHKO Moravský kras
  • Na kole: cyklotrasa 5081