PR MOKŘADY HORNÍ LIBĚCHOVKY U DUBÉ

Informace garantovaná majitelem/správcem
Adresa:Rozprechtice, 471 41 Dubá
Telefon:+420 487 870 490
Email:info@mestoduba.cz
WWW:http://www.mestoduba.cz; http://www.kokorinsko.ochranaprirody.cz
GPS:50°31'32,290"N, 14°32'33,040"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Jedná se o soustavu mokřadů na horním toku potoka Liběchovka a jeho přítocích jižně a jihovýchodně od města Dubá. Vyhlášena byla k ochraně řady ohrožených druhů rostlin a unikátní fauny bezobratlých živočichů v rozsáhlém komplexu mokřadů různých typů (prameniště, slatiny, ostřicové mokřady, vlhké louky, vodní toky) na horním toku Liběchovky. Přírodní rezervace je součástí území ”Mokřady Liběchovky a Pšovky” začleněného do seznamu mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů mezinárodního významu.

  • Katastrální území: rozléhá se na katastru obcí Blatce, Deštná, Dražejov, Dubá, Nedamov (okres Česká Lípa), Střezivojice (okres Mělník).
  • Vyhlášeno: 1996
  • Celková výměra: 75,12 ha
  • Nadmořská výška: 250 m n. m.

POLOHA A DOSTUPNOST

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 1,5 km z Dubé
  • Autobusem: zastávka Dubá, Rozprechtice kříž, vzdálenost 300 m
  • Pěšky: NS stezka Dobsko-Kokořínsko, červená TZ z Dubé, červený městký okruh
  • Na kole: cyklotrasa č. 211
  • Autem: po silnici č. 259, parkování u Rozprechtic

ZDROJ INFORMACÍ: kokorinsko.ochranaprirody.cz