PŘÍRODNÍ REZERVACE HORNOVLTAVICKÉ PASTVINY

Adresa:, Kubova Huť
GPS:48°58'38,180"N, 13°46'30,560"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Přírodní rezervaci Hornovltavické pastviny vyhlásila správa NP a CHKO Šumava v dubnu 2005. Naučná stezka rezervací začíná těsně pod penzionem Klose. Byla slavnostně otevřena 6.6.2006. Do 18. století bylo území součástí rozlehlého pralesního hvozdu, který se táhl přes Boubín směrem k západu ke Kvildě a k východu až ke zlaté stezce mezi Volary a Libínským Sedlem.

O tom, jak to tu vypadalo dříve, se dozvíme z literatury. J.E.Ch. Ševětínský v roce 1882 píše: "V 16. a 17. století byli zde: medvědi, vlci, rysové, divoké kočky, vysoká, srnčí, nižší zvířectvo a ptactvo: tetřev, jeřábek aj. Ke konci 17. století se zde neobyčejně rozmnožili vlci. Četné houfy vlků napadávaly nemalá stáda skotu a bravu: jednotliví medvědi činili útoky na člověka samého... roku 1731, 15. srpna, zastřelil při honu kníže Adam ze Švarcenberka opodál Boubína v temných a hustých polohách lesních mezi jiným: 1 medvěda, 1 jelena a 3 telata, dne 16. srpna 6 jelenů..."

  • Důvod ochrany: předmětem ochrany jsou cenné minerotrofní rašeliny s porosty krátkostébelných ostřic, komplexy mokřadů v okolí Kubohuťského potoka a prameniště, která tvoří spolu se sukcesními plochami složitou mozaikovitou strukturu s maximální druhovou diverzitou ptačích společenstev
  • Katastrální území: obec Kubova Huť
  • Vyhlášeno: duben 2005
  • Celková výměra: 9,7268 ha
  • Nadmořská výška:


Přístupnost


Parkování


Poloha

ZDROJ INFORMACÍ: www.npsumava.cz