NAUČNÁ STEZKA BOROVECKÉ RYBNÍKY V PŘÍBOŘE

Adresa:místní část Borovec, 742 58 Příbor
GPS:49°38'3,500"N, 18°6'4,830"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Délka trasy: 2400 m

Zaměření: botanická (fauna a flóra)

Nadm. výška: 308 m n. m.

Počet zastavení: 6 - panely naučné stezky zaujmou nejen svým odborným výkladem, ale také množstvím zajímavých fotografií fauny a flóry či archeologických nálezů.

Vhodná pro:

Popis trasy:
Stezka byla slavnostně otevřena 22. dubna 2006, vznikla nezávisle a zároveň v návaznosti na cyklotrasy města Příbor. Naučná stezka vznikla v okolí rybníku Borovec, kolem kterého je instalováno 6 informačních panelů. Každý z nich obsahuje zajímavé poučné povídání o fauně a flóře, které se v této zóně vyskytují či někdy vyskytovaly, charakteristiku krajiny či historii území a mapu s vyznačením trasy naučné stezky. Oblast Boroveckých rybníků zahrnuje několik zásadně odlišných biotopů, které stručně charakterizují tuto oblast.

Zastávky:

  • vlastní rybník s výskytem obojživelníků, uměle vysazených ryb a vodního či vlhkomilného rostlinstva
  • hráz rybníka a polní příjezdové komunikace s výskytem plazů a ruderálních rostlinných společenstev
  • zemědělsky obdělávané louky – jsou charakteristické běžné druhy pícnin a omezené luční společenstva a běžné polní druhy ptactva
  • listnatými lesy podél potoka s typickou karpatskou květenou jarního aspektu včetně vzácných druhů lilie zlatohlávek a áronu plamatého a běžnými lesními druhy ptactva.
  • Díky této rozmanitosti lze v této oblasti nalézt poměrně široké spektrum rostlinných i živočišných druhů od běžných živočichů a plevelných rostlin až po druhy ohrožené a zákonem chráněné. Život v samotném rybníce Borovec je zcela podřízen chovu ryb.

Dostupnost:
Stezka je situována na území města Příbora, konkrétně místní části Borovec nedaleko křižovatky Příbor – Sedlnice – Borovec – Nový Jičín.

ZDROJ INFORMACÍ: město Příbor