DOMY NA NÁMĚSTÍ V OSEKU

Negarantovaná informace
Místo:Osek
GPS:50°37'18,140"N, 13°41'39,880"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Náměstí v Oseku je tvořeno rozšířeným uličním prostorem. Jsou zde soustředěny pozoruhodné památky. Jedná se o domy čp. 30-32, které uzavírají náměstí na straně proti klášteru. Dům čp. 31 pochází z roku 1754, je v něm umístěna restaurace Stropník. Portál domu čp.30 je zdoben kartuší s výjevem z křížové cesty. Vedle tohoto portálu je oznámení, že zde v roce 1779 bydlel císař Josef II. V horní polovině náměstí zdobí výklenek domu čp. 202 socha Jana Nepomuckého. Na protější straně je secesní dům čp. 3 – původní lékárna. Dům je zdoben štítem s římskými hlavami a dekorativním arkýřem. Do současné podoby byl přestavěn kolem roku 1900.