DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU V BRNĚ

Negarantovaná informace
Adresa:Zelný trh 9, Brno 602 00
Telefon:+ 420 542 210 407
Email:provazek@provazek.cz
WWW:http://www.provazek.cz
GPS:49°11'30,800"N, 16°36'28,580"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Na podzim roku 1967 zahajuje aktivitu sdružení Husa na provázku jako amatérská skupina profesionálních divadelníků, studentů uměleckých škol a mladých tvůrců jiných profesí. Jádro skupiny tvoří posluchači režie Janáčkovy akademie a posluchači téhož ročníku herectví, mladí literáti, filozofové, skladatelé, hudebníci,... Jako symbolické umělecké východisko byla přijata předmluva knihy šesti libret Jiřího Mahena, podle níž se sdružení i pojmenovalo. Prvním uměleckým vedoucím byl divadelní pedagog a dramaturg Bořivoj Srba.

Od 1.1. 1972 bylo divadlo profesionalizováno jako divadelní oddělení brněnského Domu umění. Byla ustavena menší otevřená profesionální skupina (sestavená většinou z dřívějších členů) doplňovaná velkým počtem externích spolupracovníků.

5. září 1993 je otevřen nový areál Divadla Husa na provázku a Centra experimentálního divadla na Zelném trhu a Petrské ulici a tímto dnem je také zahájen Mezinárodní divadelní a kulturní festival Divadlo v pohybu (IV) - Brno 93. Rozloučení s Domem umění se uskutečnilo 29. a 30. 5. divadelní inscenací-happeningem nazvané Posledních 24 hodin – bál vzpomínek. Jednalo se o nejdelší divadelní produkci nejen v dosavadní aktivitě Divadla Husa na provázku, ale nesporně i v historii českého divadla. Akce se odehrála v Procházkově síni Domu umění od 4.51 hod. ráno 29. 5. do 4.52 hod. druhého dne a byla oceněna divadelní Cenou českých knihkupců a Literárních novin. Divadlo dále rozvíjí svůj program jednak tvorbou nových inscenací a jednak svým podílem na uskutečňování akcí PROJEKTU CED.