JELENÍ LÁZEŇ V ORLICKÝCH HORÁCH

Místo:Deštné v Orlických horách
GPS:50°18'53,140"N, 16°23'50,320"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Jelení lázeň je vrchovištní rašeliniště s jezírky a se vzácnými druhy rostlin vázanými na tento typ společenstev. Nachází se v sedle mezi Velkou a Malou Deštnou. Původně bylo obklopeno lesem, nyní leží uprostřed rozsáhlých pasek. Plocha rašeliniště je poměrně malá, mocnost rašelinných vrstev dosahuje 0,5 - 1 m. Rostou zde charakteristické rašeliništní druhy, např. kyhanka sivolistá, borůvka bažinná, bradáček srdčitý, ostřice mokřadní a ostřice chudokvětá, sítina kostrbatá, klikva bahenní a suchopýr pochvatý. V minulosti byl nalezen i plavuník zploštělý. Přírodní rezervací byla Jelení lázeň vyhlášena v roce 1982 na rozloze 3,62 ha v nadmořské výšce 1070 m.